Høsten 1981 ble kringkastingsmonopolet i Norge opphevet, og veien var åpen for alternative radiostasjoner. Åtte nærradioer fikk konsesjon for radiodrift, deriblant Radio Korgen. Da hadde allerede Magne Rasmussen drevet sin private MRK ( Magne Rasmussens Kringkaster) i flere år. Her var det nok at interessen for radio hadde sitt utspring.


Ei initiativgruppe stod bak konsesjonssøknaden, og denne gruppa var det som videreførte arbeidet med framdriftsplan, markedsføring, teknisk utstyr, økonomi og organisasjon. Startkapital ble sikret ved en dør-tildør-aksjon, i løpet av 4 timer ble det solgt andelsbrev for 75000 kroner, pålydende 100 kroner. Aksjonen ble gjennomført i det planlagte dekningsområdet Korgen, Bjerka og Finneidfjord. Men allerede høsten 1982 ble søknad om omformer på Veten innvilget. Senere ble det gitt tillatelse til omformere både i Bleikvasslia og Nord-Røsvatnet. Dekningsområdet var utvidet til hele Hemnes kommune, i tillegg høres Radio Korgen både på Gruben og på Granmoen.

I to år var Radio Korgen eneste nærradio i Nord-Norge, og av de åtte som fikk konsesjon i første omgang, er det bare Radio Korgen som er igjen. Modellen vakte oppsikt, og flere fra initiativgruppa ble brukt som forelesere på radiosamlinger. I dag er Radio fremdeles en kuriositet, ettersom det er den eneste som har overlevd uten kommersialisering. Redaktør-og teknikerarbeid er dugnadsbasert, men enkelte arbeidsstykker trenges det betalt fagkompetanse til.

Den første radiosendingen gikk på lufta 19. mars 1982, hvilket betyr at radioen har 40-årsjubileum i 2022. Det har vært en fast stab, både på tekniker- og redaktørsida, skjønt noe utskiftning har det vært. Folk har flyttet, og nye er kommet til. Men det trenges fremdeles folk med interesse for radioarbeid, og radioen er stadig på utkikk.

Radioene ledes av et styre bestående av 5 personer, som velges av generalforsamlingen. I tillegg møter programsjef og teknisk sjef på styremøtene, med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Radio Korgen har hele tiden hatt lokaler i det eldste bygget på Korgen sentralskole, og kommunen har alltid stilt seg velvillig til radioen. Hvert år i februar/mars går lisensaksjonen, der folk oppfordres til å betale 200 kroner. Lisensbetalingen er frivillig, men radioen kan ikke leve uten lisenspengene.

Radio Korgen tilbyr en meldingstjeneste. To dager i uken kan folk bekjentgjøre, etterlyse, meddele saker, selvsagt gratis. Bruk gjerne denne tjenesten mer! Og skulle du ha lyst til å jobbe med radio, så ta kontakt, det er plass til deg.

Webdesign: Markus Johansen Øren